Vergelijkingen oplossen

Uitleg: Vergelijking oplossen met inklemmen (vanaf 1.05 min.)

Uitleg: Vergelijking oplossen met de balansmethode (vanaf 1.08 min.)

Uitleg: Balansmethode met negatieve getallen

Uitleg: Uitgebreide balansmethode

Uitleg: Grafiek tekenen bij een lineaire formule