Verbanden

Uitleg: Machten

Uitleg: Omgekeerd evenredig verband

Uitleg: Recht evenredig verband ( 0:00 t/m 3:24 min. )