H4: Statistiek

4.2 Gemiddelde

4.3 Modus en mediaan

4.4 Diagrammen aflezen