Pythagoras

Uitleg: Worteltrekken

Uitleg: Stelling van Pythagoras

Uitleg: Berekenen van de Lange zijde / Schuine zijde met de Stelling van Pythagoras

Uitleg: Berekenen van een Korte zijde / Rechthoekzijde met de Stelling van Pythagoras

Uitleg: Macht, grondtal, exponent

Uitleg: Stelling van Pythagoras met hulplijnen