Procenten en diagrammen

Uitleg: Rekenen met percentages

Uitleg: Percentage berekenen

Uitleg: Procentuele toename

Uitleg: Procentuele afname

Uitleg: Turftabel

Uitleg: Gemiddelde, modus en mediaan

Uitleg: Gewogen gemiddelde

Uitleg: Staafdiagram aflezen

Uitleg: Steelbladdiagram

Uitleg: Cirkeldiagram