Coördinaten en grafieken

Windrichtingen:

Uitleg: Coördinaten in een assenstelsel

Uitleg: Het assenstelsel uitbreiden

Uitleg: Grafiek tekenen bij een tabel

Uitleg: Regelmaat in een tabel ontdekken